Komory śrutownicze / śrutownie

Budowa oraz modernizacja komór śrutowniczych

Produkujemy, dostarczamy i kompleksowo montujemy komory śrutownicze do czyszczenia strumieniowo-ściernego (tzw. piaskowania). Komory jedno i wielościerniwowe (ścierniwo typu: kulki szklane, śrut staliwni, elektrokorund, i inne). Komory z poziomym transportem podłogowym i recyrkulacją ścierniwa.

Śrutownie posadowione w hali oraz obiekty zewnętrzne. Komory wyposażone w system podłogowego zgarniania ścierniwa z listwami elastycznymi i napędem za pomocą motoreduktorów lub siłowników pneumatycznych.

Komory śrutownicze
obsługiwane są przez systemy recyrkulacji ścierniwa z separacją i odzyskiem ścierniwa, oparte na podnośnikach kubełkowych lub układach pneumatycznych.

Gwarantowana skuteczność filtracji zanieczyszczeń dzięki właściwemu doborowi odpylaczy komorowych z układem wentylacyjnym. Bezpieczne sterowanie pracą urządzeń gwarantuje system zabezpieczeń i blokad. Parametry komory dobieramy wg potrzeb klienta (brak narzuconych z góry wymiarów i konstrukcji).

Każda realizowana przez nas inwestycja traktowana jest indywidualnie i realizowana według szczegółowych ustaleń z Inwestorem. Wraz z dostawą komory przeprowadzony jest rozruch technologiczny oraz dokładne przeszkolenie personelu obsługującego i nadzorujacego.

Zabezpieczamy dostawę ścierniwa wg zapotrzebowania ilościowego i jakościowego.

Wykonujemy realizacje zgodnie z przepisami i normami środowiskowymi i UE.

Zapewniamy obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną.


Na czas wykonywania montażu komory u Inwestora istnieje możliwość zabezpieczenia przez naszą firmę ciągłości prac czyszczenia. Modernizujemy komory już eksploatowane, nie spełniające standardów i przepisów UE bądź oczekiwań użytkowników. Istnieje możliwość częściowego podziału prac pomiędzy Inwestorem a firmą SZATKOWSKI s.c. współrealizacja komory w określonych przez obie strony obszarach.


komora śrutowniczawnętrze komoryprzewody odpylajace komoryśrutowniaśrutowniasystemy odpylaniasystem odpylaniasrutownia podczas pracyoczyszczarka
piaskowanie naczep | piaskowanie na wysokości | czyszczenie sodą | piaskowanie drewna | piaskowanie betonu | galeria
ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz tel.52 322 31 61, fax 52 552 42 60
biuro@szatkowski.pl| http://szatkowski.pl | http://oczyszczarka.pl